08.00 uur - 17:00 uur
De REACH-verordening - Wat houdt dit in?

Wat is de REACH verordening en wat houdt dit in?

De REACH-verordening – Wat houdt dit in?

In het dagelijks leven komen in aanraking met chemische stoffen. Ze zijn niet allemaal schadelijk, maar sommige zijn welschadelijk voor de gezondheid of het milieu. De REACH-verklaring (EG) 1907/2006 van de Europese Unie is er om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen schadelijke chemische stoffen.

In deze blogpost leggen we uit wat de REACH-verordening precies is,  en met welke doelstellingen ze in het leven zijn geroepen en kijken we ook naar de nauw verwante termen: ECHA, SCIP en SVHC.

Wat is de REACH-verordening?

REACH staat voor “Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen”. De oude wetgeving voor chemische stoffen, verplichtte de autoriteiten om de veiligheid van chemicaliën te testen. Het probleem was, veel chemicaliën waren al voor 1981 op de Europese markt. Om die reden waren er geen gegevens bekend in het systeem. Fabrikanten waren het toen alleen verplicht om ontbrekende informatie in te dienen als een  stofbeoordeling van de autoriteiten ontbrekende informatie aan het licht bracht. Of wees op een mogelijk risico voor gezondheid of milieu. Deze procedure was traag en omslachtig, daarom is REACH ontwikkeld.

De REACH-verordening is vanaf 1 juni 2007 van toepassing en wordt beschouwd als een van de strengste wetten voor chemische stoffen in de wereld. Het belangrijkste doel, is om mens en milieu beter te beschermen tegen potentiële risico´s van chemische stoffen. Alle chemische stoffen vallen onder de REACH-verordening, denk hierbij aan industriële processen, maar ook aan kleding. Schoonmaakmiddelen, etc.

De bewijslast ligt bij de bedrijven. Zij moeten de stoffen registreren en laten beoordelen door de ECHA (European Chemicals Agency) in Helsinki.

De doelen van de REACH-verordening:

 • – Bescherming van de gezondheid
  REACH verplicht fabrikanten en importeurs informatie te verstrekken over de potentiële gevaren van chemische stoffen. Zo kunnen consumenten weloverwogen keuzes maken en risico´s vermijden.
 • – Bescherming van het milieu
  REACH heeft ook betrekking op de bescherming van het milieu tegen schadelijke, chemische stoffen. De verordening vereist grondige evaluaties en tests van stoffen, voordat ze op de markt worden gebracht. Dit zorgt er voor dat er geen negatieve effecten op lange termijn zijn voor het ecosysteem.
 • – Alternatieven en concurrentievermogen bevorderen
  Vanwege de strenge regelgeving wordt onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve alternatieven voor schadelijke chemicaliën aangemoedigd. Producten en processen worden zo milieuvriendelijker gemaakt. Tegelijkertijd bevordert de regelgeving het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU.
 • – Minder dierproeven
  De REACH-verordening biedt alternatieve methodes voor om de gevaren van stoffen te beoordelen. Het doel is om het aantal dieproeven terug te dringen.

Wat betekent SVHC?

SVHC (“Substance of Very High Concern”) is een lijst van stoffen die zijn geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen onder de REACH-verordening. De lijst wordt dan ook de kandidaatslijst genoemd. Vanaf januari 2023 staan er 233 stoffen/stofgroepen op. ECHA werkt de lijst elke zes maanden bij.

Wat is de SCIP-databank?

SCIP staat voor “Substances of Concern In Products” is een ECHA-databank. Het bevat een lijst van alle producten in de EU die als zeer zorgwekkende stoffen staan genoteerd. De database dient het doel van transparantie – daarom kan de informatie openbaar worden ingezien. Tijdens de hele levenscyclus van producten en materialen is de informatie over artikelen die SVHC bevatten beschikbaar. Dit geldt ook voor de afvalfase.

Het SCIP heeft als doel:

 • – Gevaarlijke stoffen in afval verminderen
 • – Alternatieven vinden voor de gevaarlijke stoffen en deze vervangen
 • – De circulaire economie te verbeteren

Zijn aluminium profielen bij mejo REACH-conform?

Onze producten, aluminium profielen: worden beschouwd als artikelen in de zin van REACH. Met betrekking tot REACH geldt de registratieplicht voor de invoer van voorwerpen niet. Voorwaarde hiervoor is dat er geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de artikelen aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent. Bovendien mogen er geen bestandsdelen van de legering vrijkomen in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar.

Aangezien de door ons geïmporteerde en geleverde aluminium profielen geen zorgwekkende stoffen bevatten in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent, is er dus geen registratieverplichting. Er is ook geen toepassing van onze aluminium profielen, waarbij componenten van de legering opzettelijk vrijkomen.

Je kunt er zeker van zijn dat de door mejo geleverde aluminium profielen, halffabricaten en geperste producten uit de legeringen EN-AW 6060, EN-AW 6005, EN-AW 6063 en EN-AW 6082 geen van de stoffen uit de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

Hier kan onze huidige REACH- conformiteitsverklaring downloaden.

Geplaatst in Nieuws

Over Mejo Metall Josten

Mejo Aluminium B.V. levert al sinds 1932 extrusieprofielen, machinebouw profielen en composiet-materiaal uit aluminium. Met 90 jaar aan ervaring, weten we precies waar u behoefte aan heeft. We hebben maar liefst 30 verschillende extrusiepersen met een drukkracht van tussen de 500 en 8000 ton. Hierdoor zijn we in staat om vrijwel elke profielgrootte voor u te fabriceren.

Contactgegevens

Mejo Aluminium B.V.
Diamantweg 10-11
NL-5527 LC Hapert

Telefoon: +31(0)497 – 225800
E-mailadres: info@mejo.com

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks